Home / CO2-Performance-Ladder

CO2 Performance Ladder wordt geïmplementeerd in Europa.

De Foundation for Climate Friendly Procurement and Business (SKAO), samen met het International Institute for Sustainable Development (IISD), het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP) en ICLEI Europe, zal Europese landen gedurende de komende twee jaar helpen bij het invoeren van de CO2 Prestatieladder in Europa. Deze implementatie van de CO2 Prestatieladder wordt gesteund door de IKEA Foundation.

Versnellen van CO2-reductie door middel van duurzame inkoop.

Het project'Accelerating decarbonisation through the power of procurement by disseminating the CO2 Performance Ladder:

Het project 'Implementatie en uitbreiding' heeft als doel CO2-reductie in Europa te versnellen door duurzame inkoop te bevorderen via de CO2 Prestatieladder. Onderzoek van het denktank IISD toont aan dat in vergelijking met andere duurzaamheidsinstrumenten de CO2 Prestatieladder opvalt vanwege het gebruik ervan in openbare aanbestedingen, de bewezen impact op CO2-reductie en het externe verificatiesysteem. Bovendien is de CO2 Prestatieladder direct toepasbaar in aanbestedingen in Europa. Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau CE Delft is de CO2 Prestatieladder een bewezen instrument voor CO2-reductie en is het door het IPCC, WEF en de OESO benoemd tot beste praktijk voor duurzame inkoop.

Implementatie en uitvoering.

Partijen in Ierland, Frankrijk, het VK en Duitsland hebben aangegeven dat ze van plan zijn om met de CO2 Prestatieladder te gaan werken. In de komende jaren zullen verschillende aanbestedende instanties in Europa de Ladder gebruiken om structurele CO2-reducties bij hun leveranciers te bevorderen. In Nederland en België wordt de CO2 Prestatieladder al veelvuldig gebruikt in openbare aanbestedingen.

Strategische partners

De projectpartners zullen Europese landen ondersteunen bij de implementatie van de Ladder op verschillende manieren. De Universiteit Utrecht zal de CO2 Prestatieladder evalueren als een inkoopinstrument vanuit economisch en juridisch perspectief. ICLEI zal zijn netwerk van steden en gemeenten die actief zijn op het gebied van groene overheidsaanbestedingen gebruiken om het bewustzijn en begrip van de Ladder te vergroten, terwijl IISD de mogelijkheden zal onderzoeken om de CO2 Prestatieladder buiten Europa in te zetten. Maud Vastbinder, manager CO2 Prestatieladder Europa: 'We zijn verheugd om samen te werken met IISD, ICLEI en de Universiteit Utrecht om van de CO2 Prestatieladder een succes te maken in Europa, en dat de IKEA Foundation haar vertrouwen heeft bevestigd in de impact die de CO2 Prestatieladder internationaal kan hebben. Met de CO2 Prestatieladder krijgt Europa een krachtig duurzaamheidstool om groene overheidsaanbestedingen te bevorderen.

Waarom groene overheidsaanbestedingen?